KyrkstallarnaKyrkstallarna in VISSEFJÄRDA


Freilichtmuseum mit Ausstellungsräumen

Kyrkstallarna med museisamlingar av föremål från bygden


Hier finden auch um die Mittsommerzeit

jährlich Theatervorstellungen statt.


[ Home ]